Statistikk : Test deg selv
Marihøne

Statistikk
Test deg selv


Ordbok
Hva er gjennomsnittet:
27,28,21,31,33,34 ?
Hva er medianen:
178,179,181,203?
Hva er medianen:
178,179,180,181,183?
Lag en frekvenstabell for valget
av leder i foreningen:
Ole,Nils,Nils,Kari,Kari,Ole,Ole,Ole,Kari
Lag en frekvenstabell for bokstavene i ordet:
STATISTIKK
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Statistikk : Test deg selv