Statistikk : Sektordiagram
Marihøne 3

Statistikk
Sektordiagram


Ordbok
Sektordiagram Når vi undersøker bruken av sykkelhjelmer, er vi ikke så interessert i å få vite akkurat hvor mange som bruker eller ikke bruker hjelm. Vi er mest interessert i å se på styrkeforholdet mellom brukere og ikke-brukere. Da er sektordiagrammet velegnet til å vise resultatet.

alltid12
stort sett31
noen ganger 29
aldri19
sykler ikke2
sektor

Sektordiagrammet egner seg godt til å vise styrkeforholdet mellom de ulike svaralternativene i en undersøkelse. Hvert svaralternativ får én sektor av sirkelen. Sektorens størrelse svarer til svaralternativets andel av svarene.

Et annet ord for sektordiagram er kakediagram.

Det kan være vanskelig å tegne et sektordiagram. Vi må regne ut hvor stor hver sektor skal være. Men tegner vi diagrammet med et dataprogram, tar programmet seg av alle vanskelige utregninger.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Statistikk : Sektordiagram