Statistikk : Samle data
Marihøne 3

Statistikk
Samle data


Ordbok

Rådata

Samle data Dataene vi samler inn, kalles gjerne rådata. Det forteller at disse dataene enda ikke er bearbeidet på noen måte. Det er to måter å skaffe seg rådata på:
blokicn Gjøre egne tellinger og målinger.
blokicn Finne fram til data samlet inn av andre.

Noen gode råd i spørreundersøkelser.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Statistikk : Samle data