Statistikk : Gjennomsnitt
Marihøne 3

Statistikk
Gjennomsnitt


Ordbok

Barna i et fødselsdagsselskap spiser ikke like mange pølser. Hvor mange pølser hadde det blitt på hver hvis de hadde spist like mange?

hotdog1 Så mange pølser spiste hver av dem.
Vi samler sammen alle pølsene! hotdog2
hotdog2 Så deler vi ut like mange pølser til hver.

I gjennomsnitt spiser hvert barn 2 pølser.

Gjennomsnitt Gjennomsnittet av flere målinger finner du ved å summere målingene og så dele summen på antall målinger.

skihopp0 Eksempel: Sven hopper på ski.

Et annet ord for gjennomsnitt er middelverdi.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Statistikk : Gjennomsnitt