Statistikk : Tabeller
Marihøne 3

Statistikk
Tabeller


Ordbok
Tabeller Når tallene er samlet inn, skal de bearbeides. Første skritt er å sette dataene opp i tabeller. Under dette arbeidet kan vi bearbeide dataene på ulike måter, slik at tabellene blir lettere å arbeide videre med.

Her finner du noen eksempler som viser gode tabeller for ulike typer data.

hjelm Telling av hjelmbrukere.
sykkel Transport til skolen.
menn Måling av høyde.
menn Måling av temperaturen.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Statistikk : Tabeller