Statistikk : Histogram
Marihøne 5

Statistikk
Histogram


Ordbok

Se på skjemaet som skal brukes til måling av høyden på elevene i en klasse:

menn

Lager du et søylediagram der hver høyde får sin søyle, vil det bli svært mange søyler. Mange av søylene vil ha høyden 0 - ingen elever har denne høyden. Dette blir fort uoversiktlig.

I stedet slår vi sammen måleresultatene i grupper og lager et histogram. Først setter vi opp en tabell:

menn Tabell over høyder.

Denne tabellen kan tegnes i et histogram:
histo

Histogram I et histogram viser hver søyle hvor mange målinger som er innenfor et tallintervall. Hele måleområdet er delt inn i slike like store intervaller.

Når du skal tegne et histogram, må du selv velge intervaller. Se på største og minste måling og del inn tallområdet mellom dem i et passende antall like store intervaller.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Statistikk : Histogram