Statistikk : Frekvens
Marihøne 3

Statistikk
Frekvens


Ordbok
Frekvens
Ordet frekvens brukes i statistikk og spørreundersøkelser. Frekvensen er antallet som har valgt hvert svaralternativ.

Her ser du en frekvenstabell
der frekvensene er
3, 10 og 12.
frekvens

Absolutt frekvens

Frekvensen oppgitt som antall (for eksempel 3 av 25) kaller vi noen ganger absolutt frekvens. Det gjør vi for å kunne skille dette fra det som kalles relativ frekvens.

Marihøne 4

Relativ frekvens

relfrek
Den andre måten å oppgi frekvensen på er ved å regne om til prosentpoeng. Dette kjenner du sikkert igjen fra politiske meningsmålinger. Alle spurte utgjør 100%.

Transport til skolen (se eksempelet...)

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Statistikk : Frekvens