Statistikk : Kurvediagram
Marihøne 4

Statistikk
Kurvediagram


Ordbok
Kurvediagram
Når målingene viser hvordan utviklingen er over tid, er det naturlig å bruke et kurvediagram i stedet for et søylediagram. Da bruker vi 1. akse til å markere tiden og 2. akse til å vise størrelsen på målingen. Så binder vi sammen alle målepunktene til en kurve.
termo Daglig måling av temperatur på en badeplass er godt egnet for visning i et kurvediagram.
kurve
20. juni   17,5º
21. juni   18,5º
22. juni   18,5º
23. juni   17,0º
24. juni   18,0º
25. juni   18,5º
26. juni   19,0º
27. juni   18,0º
28. juni   18,5º
29. juni   19,0º
30. juni   19,5º
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Statistikk : Kurvediagram