Statistikk : Søylediagram
Marihøne 3

Statistikk
Søylediagram


Ordbok
Søylediagram Når du har bearbeidet dataene og laget en tabell, kan du tolke dataene ved å lese i tabellen. Men hvis du ønsker at resultatene dine skal være lette å tolke og samtidig fange interesse, må du lage et diagram.

Søylediagrammet er enkelt å tegne og egner seg bra for å fremstille dataene fra en frekvenstabell.

tabdia

Et annet ord for søylediagram er stolpediagram.

Søylediagrammer kan tegnes på mange ulike måter.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Statistikk : Søylediagram