Statistikk : Median
Marihøne 3

Statistikk
Median


Ordbok

Gjennomsnittet av en tallmengde finner vi ved å summere tallene og så dele på antall tall i mengden. Gjennomsnittet skal fortelle noe om typisk størrelse for alle tallene i mengden.

Men hvis de fleste tallene er ganske like, og bare ett eller to tall er veldig annerledes, kan gjennomsnittet lure oss. Se et eksempel på hvordan gjennomsnittet kan lyve.

I slike tilfeller kan vi bruke medianen i stedet for gjennomsnittet.

Median
Medianen av en tallmengde finner vi ved å sortere tallene etter størrelse og så finne det tallet som blir liggende i midten.
Hva er medianen til tallene 124, 129, 138, 139 og 145?
Hva er medianen til tallene 16, 22, 24 og 28?
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Statistikk : Median