Tallregning : Tosifret divisor
Marihøne 2

Tallregning
Tosifret divisor


Ordbok

Divisjon med flersifret divisor

Du kan få en detaljert forklaring av dette regnestykket ved å klikke her.

  dstrip21   dstrip22
  dstrip23   dstrip24
  dstrip25   dstrip26

Har du lært en annen oppstilling?

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Tosifret divisor