Tallregning : Subtraksjon
Marihøne 1

Tallregning
Subtraksjon


Ordbok

Subtraksjon er regnemåten vi bruker når vi trekker et tall fra et annet. Vi sier at vi subtraherer tallene.

Subtraksjon
Å subtrahere og å "trekke fra" betyr det samme.

Subtraksjonstegnet er -. Vi leser dette tegnet som minus.

LYTT 16 - 12 = 4

Klikk her for å få vite mer om subtraksjon og minus.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Subtraksjon