Tallregning : Multiplikasjon
Marihøne 2

Tallregning
Multiplikasjon


Ordbok

Gjentatt addisjon

Hvor mange egg ?

egg egg egg egg
egg egg egg egg

Vi kan regne ut antall egg slik:

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6
Her er det 8 sekstall som skal adderes. Du er nok enig i at det er en tungvint måte å skrive et regnestykke på.

Slik gjentatt addisjon av samme tall får vi veldig ofte bruk for når vi regner. Derfor har vi fått en enklere måte å skrive slike regnestykker på.

6 · 8
Dette kalles multiplikasjon.

Slik leser du multiplikasjonen:
LYTT 6 · 8
Multiplikasjon Å multiplisere er det samme som å addere samme tall flere ganger. Et av tallene i multiplikasjonen forteller hvilket tall som skal adderes. Det andre tallet forteller hvor mange ganger det skal adderes.

Produkt og faktorer

faktor Det er nyttig å ha navn på alle delene i en multiplikasjon:

Når tall multipliseres, kalles tallene faktorer. Resultatet kalles et produkt.

Faktorenes rekkefølge

3 · 7 = 21
7 · 3 = 21

Det er greitt å vite at produktet blir det samme, uansett hvilken rekkefølge faktorene kommer i.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Multiplikasjon