Tallregning : Ensifret faktor
Marihøne 1

Tallregning
Ensifret faktor


Ordbok

Oppstillingen

mstrip1 Vi skal regne ut
23 · 3.
mstrip2 Sett en strek under tallene.
mstrip3 Arbeid fra høyre mot venstre
3 · 3 = 9.
mstrip4 3 · 2 tiere er 6 tiere.
mstrip5 Svaret er 69.    

Klikk her for å få løsningen steg for steg.

Når vi får et minnetall

Ofte må vi bruke minnetall i en multiplikasjon.

mstrip21 Vi skal regne ut
23 · 4.
mstrip22 4 · 3 =12
Tieren i minne.
mstrip23 4 · 2 = 8.
Med minnet får vi 9 på tierplassen.
mstrip24 Svaret er 92.

Klikk her for å få løsningen steg for steg.

Har du lært en annen oppstilling?

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Ensifret faktor