Tallregning : Addisjon
Marihøne 2

Tallregning
Addisjon


Ordbok

Addisjon er regnemåten vi bruker når vi "legger sammen" tall. Vi sier at vi adderer tallene. Vi kan også si at vi summerer tallene.

Addisjon
Addere, summere og "legge sammen" betyr det samme.

Addisjons-tegnet er +. Vi leser dette tegnet som pluss.

LYTT 12 + 40

Ledd og sum

Pek og klikk i denne addisjonen og finn ut hva hver del kalles:

Leddenes rekkefølge

2 + 7 = 9
7 + 2 = 9

Det er greit å vite at summen blir den samme selv om du bytter om rekkefølgen på leddene.

Les også om addisjon med tierovergang.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Addisjon