Tallregning : Desimaltall
Marihøne 1

Tallregning
Desimaltall


Ordbok

Oppstilling

adddesi1 (klikk på regnestykket)

Når det er desimaler i tallene, må du bruke loddrett oppstilling. Enerne plasseres under hverandre og tierne plasseres under hverandre. Du ser nok at da står også de to kommaene rett under hverandre?
Og nå vil også tidelene stå under hverandre og hundredelene stå under hverandre.

Ulikt antall desimaler

(klikk på regnestykket)

Hvis de tallene du skal addere ikke har like mange desimaler, må du først omskrive tallene, slik at de får like mange desimaler.

Desimaltall
Du kan omskrive et desimaltall ved å føye til nuller bak siste desimal. Tallets verdi forandres ikke.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Desimaltall