Tallregning : Oppstilling
Marihøne 1

Tallregning
Oppstilling


Ordbok

Når vi skal skrive en addisjon, kan det gjøres på to måter.

Vannrett oppstilling er grei å bruke når:

vannrett
  • tallene er så små at det er rein hoderegning.
  • det er viktig at alt kan skrives på samme linje.

Loddrett oppstilling bruker du når:

lodrett
  • tallene regnestykket har mange siffer.
  • du må benytte minnetall.
  • det er mange ledd.
  • du skal vise oppstillingen, for eksempel på prøver.

Oppstilling
Det aller viktigste ved loddrett oppstilling er at du plasserer tallene under hverandre på rett måte: enere under enere, tiere under tiere osv.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Oppstilling