Tallregning : Divisjon
Marihøne 2

Tallregning
Divisjon


Ordbok

Å dele likt

egg48

Hvor mange eggkartonger må vi bruke for å pakke 48 egg?
Vi kan også spørre om hvor mange 6-mengder vi kan lage av 48. Vi skriver dette slik:

48 : 6

Dette kalles å dividere. Utregningen er en divisjon.

Slik leser du divisjonen:
Divisjon
48 : 6

Divisjonstegnene

Det er to måter å skrive en divisjon på. Den ene har vi allerede brukt:
divi1

Den andre bruker en vannrett strek som divisjonstegn:
divi2

Dividend, divisor og kvotient

Det er nyttig å ha navn på alle delene i en divisjon:
divi3

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Divisjon