Tallregning : Å sette komma
Marihøne 2

Tallregning
Å sette komma


Ordbok

Se på denne divisjonen med rest:
dstrip31

Resten forteller at svaret skal være større enn 5, men ikke fult så stort som 6. Et tall mellom 5 og 6 kan vi skrive som desimaltall. Skriver vi kvotienten som desimaltall, kan vi få et mer nøyaktig svar.

Slik fortsetter du divisjonen etter at du har fått en rest:

  dstrip32   dstrip33

Du kan få en detaljert forklaring av regnestykket ovenfor ved å klikke her.

Eksempelet over gikk opp etter at vi hadde regnet ut én desimal. Får du derimot ny rest, kan du fortsette med å regne ut neste desimal ved å legge en null til resten.

Hvor mange desimaler orker du å finne i 100:7 ?

Avrunding

Hvis vi stopper uten å ha regnet ut alle desimalene, må vi runde av svaret.
Klikk her og les om avrunding.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Å sette komma