Tallregning : Å sette prøve
Marihøne 2

Tallregning
Å sette prøve


Ordbok

Motsatte regnemåter

Vi sier at multiplikasjon og divisjon er motsatte regnemåter. Du vil forstå hva som menes med det hvis du ser på dette eksempelet:

Legg eggene i kartonger.

Slik setter du prøve

For å sjekke om du har regnet rett, kan du sette prøve på en divisjon.

proeve3 proeve4
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Å sette prøve