Tallregning : Ensifret divisor
Marihøne 1

Tallregning
Ensifret divisor


Ordbok

Divisjon uten rest

Du kan få en detaljert forklaring av dette regnestykket ved å klikke her.

  dstrip1   dstrip2
  dstrip3   dstrip4
  dstrip5    

Har du lært en annen oppstilling?

Divisjon med rest

Divisjonen i eksempelet ovenfor gikk opp. Det ble ingen rest etter divisjonen. Ofte får vi en rest, slik som her:
9 : 2 = 4 , Rest 1
Vi kan føre opp resten sammen med svaret. Vi kan også sette desimaler i svaret.

Trykk her om du vil hoppe til kapittelet om desimaler i svaret.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Ensifret divisor