Tallregning : Minnetall
Marihøne 1

Tallregning
Minnetall


Ordbok
minne (klikk på regnestykket)
Minnetall
Tallene over skal legges sammen. Du vet nok at vi starter med å summere enerne: 6 + 7. Resultatet skal settes på enerplassen på resultatlinja. Men 6+7 er 13, og et tall med to sifre får ikke plass på enerplassen!

Klikk her for å få vite hvordan du løser dette med minnetall!

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Minnetall