Tallregning : Desimaltall
Marihøne 2

Tallregning
Desimaltall


Ordbok

Når det er desimaler i en av faktorene - eller kanskje i begge - er det bare én enkel regel du må lære deg:

Desimaltall
Når vi skal multiplisere desimaltall, stiller vi opp stykket på vanlig måte og regner ut uten å tenke på desimalene. I svaret setter vi komma slik at svaret har like mange desimaler som det er i de to faktorene til sammen.
muldes1
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Desimaltall