Tallregning : Sette prøve
Marihøne 1

Tallregning
Sette prøve


Ordbok

Motsatte regnemåter

Vi sier at addisjon og subtraksjon er motsatte regnemåter. Du vil forstå hva som menes med det hvis du ser på dette eksempelet:

Anders og hans fiskekroker

Slik setter du prøve

For å sjekke om du har regnet rett, kan du sette prøve på en subtraksjon. Det tallet du nettopp subtraherte, kan du etterpå addere.

proeve1 proeve2
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Sette prøve