Tallregning : Med låning
Marihøne 1

Tallregning
Med låning


Ordbok

Lån en tier

Se på denne subtraksjonen:

sublaan Først skal vi subtrahere enerne. Men vi kan jo ikke trekke 7 fra 5. Vi løser dette ved å låne.
(klikk på regnestykket)

Klikk her for å få vite hvordan du låner!

Lån av en som selv må låne

Noen ganger står sifferet 0 på den plassen du vil låne fra. Da må du gå videre og låne i neste siffer.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tallregning : Med låning