Brøk : Utviding
Marihøne 3

Brøk
Utviding


Ordbok
(Det er ingen vits i å lese dette kapittelet før du har studert det forrige.)

I forrige kapittel så du at brøker kan være likeverdige, selv om nevnerne og tellerne er ulike.

Problem:

Hvordan kan jeg lage brøker som er likeverdige med g2b3 ?

Løsning:
Vi ser på sirkelen der g2b3 har gul farge. Sirkelen er delt i 3 like sektorer.
Deler vi hver av disse sektorene i to,
blir det i alt 2 · 3, altså 6 sektorer.
Hver av disse er da g1b6.
For å dekke like stor del av sirkelen med gul farge, må vi nå farge dobbelt så mange sektorer: 2 · 2, eller 4 sektorer.
Legg merke til at når vi multipliserte nevneren med 2, måtte vi også multiplisere telleren med 2 for å få like stor gul flate.

Og her er regelen:

Utviding En brøk kan omgjøres til en likeverdig brøk ved å multiplisere med det samme tallet både i telleren og i nevneren. Dette kalles å utvide brøken.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Brøk : Utviding