Brøk : Uekte brøk
Marihøne 2

Brøk
Uekte brøk


Ordbok
sjokohel En sjokolade som består av 12 biter er en hel sjokolade.
Som brøk skriver vi dette slik: enhel

Men hvordan skal vi skrive 15 sjokoladebiter som brøk? Dette er tydeligvis litt mer enn én hel sjokolade.

mersjoko
uekte
Uekte brøk En brøk som er større enn en hel kalles en uekte brøk. I uekte brøker er telleren større enn nevneren.

Marihøne 3 Lær omgjøring fra uekte brøk til blanda tall.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Brøk : Uekte brøk