Brøk : Multiplikasjon
Marihøne 2

Brøk
Multiplikasjon


Ordbok
pizzahel Les først om fredagsklubbens pizza party!

Fredagsklubbens kasserer fant ut at hun kunne multiplisere en brøk på denne måten:

mulbrok3

Av tegningen ser vi at det blir 3 · 5 pizzastykker. Det er altså telleren som blir ganget med 5.

Nevneren forteller hva slags stykker det er. Og det er fremdeles snakk om firedeler!

Og her er regelen:

Multiplikasjon En brøk kan multipliseres med et helt tall ved at telleren multipliseres med tallet. Nevneren blir den samme som før.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Brøk : Multiplikasjon