Brøk : Felles nevner
Marihøne 4

Brøk
Felles nevner


Ordbok

Husker du det viktigste om addisjon og subtraksjon av brøk? Her er det:

Felles nevner Skal du addere eller subtrahere brøker, må de være av samme slag - altså ha samme nevner.

Problem:

Hva gjør vi hvis vi må addere (eller subtrahere) to brøker som ikke har samme nevner?

Løsning:

Du utvider den ene eller begge brøkene, slik at de får samme nevner - felles nevner. Men hvordan gjør du det? Det finner du ut ved å se på to eksempler:

felles11 Klikk for å få se eksempel 1!
felles21 Klikk for å få se eksempel 2!

Når brøker som skal adderes eller subtraheres har ulike nevnere, må du først utvide brøkene slik at de får felles nevner. Noen ganger kan du bruke den største nevneren som fellesnevner. Andre ganger kan du bruke produktet av nevnerne.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Brøk : Felles nevner