Brøk : Likeverdige brøker
Marihøne 2

Brøk
Likeverdige brøker


Ordbok
likverd1

Disse tre brøkene har ulike nevnere og ulike tellere.


Likevel representerer de like stor del av sirkelen.
Brøkene har samme størrelse.
På tallinja ligger de på samme sted.

Likeverdige brøker Brøker som representerer samme tallstørrelse, men har ulik nevner, kaller vi for likeverdige brøker.

Av figuren over ser vi at:

likverd2

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Brøk : Likeverdige brøker