Brøk : Test deg selv
Marihøne

Brøk
Test deg selv


Ordbok
Hva er fellesnevneren ?
felles1.gif
Hva er summen ?
felles2.gif
Skriv som blanda tall:
felles3.gif
Hva er produktet ?
felles4.gif
Forkort:
felles41.gif
Skriv som blanda tall:
felles51.gif
Hva er 10% av 70 kroner ?
Skriv som desimaltall ?
felles8.gif
Skriv som desimaltall ?
felles9.gif
Skriv som desimaltall ?
felles10.gif
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Brøk : Test deg selv