Brøk : Desimalbrøk
Marihøne 3

Brøk
Desimalbrøk


Ordbok

Fra desimaler til brøk

Alle desimaltall kan skrives som en brøk eller som et blanda tall.

Når det er en desimal etter komma, skriver vi desimaldelen som tideler.
Når det er to desimaler etter komma, skriver vi desimaldelen som hundredeler.
Når tallet har en heltallsdel , får vi et blanda tall.

Fra brøk til desimaler

Brøker med nevner 10, 100, 1000 og så videre, kan vi lett omforme til desimaltall.

Tideler plasserer vi på første plassen etter komma - tidelsplassen.
Hundredelsplassen er den andre plassen etter komma. Legg merke til at den tosifrede telleren skrives på de to første plassene etter komma.
Et blanda tall omformes ved at vi plasserer de hele til venstre for komma og brøkdelen på desimalplassene.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Brøk : Desimalbrøk