Brøk : Forkorting
Marihøne 3

Brøk
Forkorting


Ordbok
(Det er ingen vits i å lese dette kapittelet før du har studert det forrige.)

Ved å utvide en brøk (se forrige kapittel) lagde vi likeverdige brøker. Forkorting av brøk skaper også likeverdige brøker.

Hva er forkorting?

Forkorting er "utviding i revers". Derfor er det viktig at du først er helt overbevist om hva som skjer når du utvider en brøk!

utvid3 Sirkelen er delt i 6 sektorer. Fire av disse er gule. La oss slå sammen to og to sektorer.
forkort1 Nå er det bare halvparten så mange sektorer i sirkelen. Ny nevner for brøkene er 6:2 = 3.
utvid1 For å dekke det samme området med gul farge som i den første tegningen, må vi nå fargelegge bare halvparten så mange sektorer. Ny teller blir 4:2 = 2.
forkort2 Legg merke til at når vi dividerte nevneren med 2, måtte vi også dividere telleren med 2 for å få like stor gul flate.

Og her er regelen:

Forkorting En brøk kan omgjøres til en likeverdig brøk ved å dividere med det samme tallet både i telleren og i nevneren. Dette kalles å forkorte brøken. Både teller og nevner må være delelige på tallet.

Forkorting i praksis

Det kan være vanskelig å finne ut hvilket tall som kan deles på både teller og nevner. Kanskje finnes det ikke et slikt tall, og da er det ikke mulig å forkorte.

For å finne ut av dette, er det lurt å faktorisere både teller og nevner for å finne faktorer som er felles. Hvordan?

Klikk her, så får du se!

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Brøk : Forkorting