Tall : Sammensatte tall
Marihøne 3

Tall
Sammensatte tall


Ordbok

Sammensatte tall kan bygges

Sammensatte tall kan bygges ved å multiplisere to eller flere faktorer. Se for eksempel på det sammensatte tallet 24:

    24 = 2 · 12
    24 = 2 · 2 · 2 · 3
Kan du bygge 24 på flere måter?
Sammensatte tall
Tall som kan bygges ved å multiplisere to eller flere mindre tall, kaller vi sammensatte tall. Det er bare primtallene som ikke er sammensatte tall.

Sammensatte tall er delelige

Ofte har du bruk for å finne deleligheten av et tall. Spesielt er det nyttig å finne ut om tallet ditt er delelig på de laveste primtallene 2, 3 og 5. Lær deg disse enkle reglene:

Eksempler på delelighet.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tall : Sammensatte tall