Tall : Negative tall
Marihøne 2

Tall
Negative tall


Ordbok

Termometeret har negative tall.

Negative tall i kortspill.

tallstr
Du kjenner tallstrålen. Den starter på 0, og tallene blir større og større jo lenger ut mot høyre vi går.

Men det finnes også tall som er mindre enn 0. I stedet for en tallstråle, tegner vi en tallinje. Tallinja strekker seg også mot venstre.
talllinj

Negative tall
Tall som er mindre enn null, kalles negative tall. Vi viser at tallet er negativt ved å sette - foran tallet.

Nullpunktet på tallinja kaller vi origo. Til venstre for origo ligger -1. Tallene blir mindre og mindre jo lenger ut mot venstre vi går.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tall : Negative tall