Tall : Partall og oddetall
Marihøne 1

Tall
Partall og oddetall


Ordbok

Ett par sokker er to sokker. To par sokker er det samme som fire sokker.

Så lenge sokkene er i par, kan det være 2, 4, 6, 8 eller 10 sokker - aldri 3 eller 5 eller 7.

sokker

Tall som vi kan lage par med kaller vi partall.

De første partallene er: 2 4 6 8 10
Så følger: 12 14 16 18 20
Deretter følger: 22 24 26 28 30

Ser du et mønster her?

Partall og oddetall
For å finne ut om et tall er et partall, trenger du bare sjekke om siste siffer er et partall (2,4,6,8,0).

Tall som ikke er partall, kaller vi oddetall.

De første oddetallene:1 3 5 7 9
Så følger:11 13 15 17 19
Deretter følger: 21 23 25 27 29

Ser du et mønster her?

For å finne ut om et tall et oddetall, trenger du bare sjekke om siste siffer er et oddetall (1,3,5,7,9).

Alle tall som er delelige med 2 er partall. De som ikke kan deles på 2 er oddetall.

Klikk her om du er usikker på hva "delelig med 2" betyr.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tall : Partall og oddetall