Tall : Faktorisering
Marihøne 4

Tall
Faktorisering


Ordbok

For å forstå dette kapittelet må du vite hva en faktor og et produkt er.

Å skrive tallet som produkt

Vi kan løse opp tall i faktorer. Tallet 15 får vi ved å multiplisere faktorene 3 og 5:

    15 = 3 · 5

Tallet 12 får vi når vi multipliserer faktorene 3 og 4:
    12 = 3 · 4

Å faktorisere tallet

Se nærmere på produktet 12 = 3 · 4. Siden 4 = 2 · 2, kan vi også skrive 12 slik:

    12 = 2 · 2 · 3
Vi kan også ta med 1 som faktor:
    12 = 1 · 2 · 2 · 3

Faktorisering
Et tall er faktorisert når vi har skrevet det som et produkt der alle faktorene er primtall.

Eksempel

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tall : Faktorisering