Tall : Desimaltall
Marihøne 2

Tall
Desimaltall


Ordbok

Her er et desimaltall. Klikk og undersøk hvilke navn vi bruker på de ulike delene av tallet:

destall

Dette tallet er litt større enn 26. Men det er likevel litt mindre enn 27. Her er tallet plassert på tallinja:
26p3

Eksempel

Klikk i tegningen for å finne forklaringer på desimaltall.
saft

Tall mindre enn 1

spiker En eneste spiker koster mindre enn 1 krone. Når det ikke er noen hel krone, skriver vi 0 på plassen foran desimalkommaet.

Hør på uttalen av disse desimaltallene:

LYTT 0,15 øre
LYTT 0,9 m
LYTT 12,05 m
LYTT 3,125
LYTT 5,055 kg

Tusendeler

tusendel Tar vi i bruk 3 desimalplasser etter komma, står det tusen-deler på 3. desimalplass.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tall : Desimaltall