Tall : Primtall
Marihøne 3

Tall
Primtall


Ordbok

Vi undersøker tallet 11 litt nærmere. Vi vil finne ut om 11 er delelig med noen andre tall.

Er 11 delelig med 2 ?
Er 11 delelig med 3 ?
Er 11 delelig med 4 ?
Er 11 delelig med 5 ?
Er 11 delelig med 6 ?
Er 11 delelig med 7 ?
Er 11 delelig med 8 ?
Er 11 delelig med 9 ?
Er 11 delelig med 10 ?
Er 11 delelig med 11 ?

Tallet 11 er bare delelig med seg selv. Men det er jo alle andre tall også! Vi prøvde ikke om 11 var delelig på 1. Ja, alle tall kan jo deles på 1. Vi får tallet selv som svar.

Vi fant at 11 kan deles på seg selv og på 1, men ikke på noen andre tall.

11 er ikke det eneste tallet som har denne egenskapen. Det er uendelig mange slike tall.

Primtall
Tall som bare er delelige på seg selv og på 1, kaller vi primtall.

Undersøk alle tallene fra 2 til 20. Hvilke av disse tallene er primtall?
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Tall : Primtall