Enheter : Masse
Marihøne 1

Enheter
Masse


Ordbok

Masse er det samme som det vi til daglig kaller vekt. Ofte brukes også ordet "stoffmengde" for masse. Massen måler vi med en vekt.

Den grunnleggende enheten for masse og vekt er gram.

Enheten gram skrives kort som g.

kilo
Masse Vi bruker svært ofte enheten kilogram. Forstavelsen kilo forteller at dette er det samme som 1000 gram. I daglig tale er det vanlig å si bare "kilo" i stedet for kilogram.

De andre masseenhetene vi bruker er avledet av gram - enten ved at vi ganger med 100 og 1000 eller ved at vi deler på 1000.

Enheter større enn g:

Tonn1 tonn = 1000 kg
Kilogram ("kilo")1 kg = 1000 g
Hektogram ("hekto")1 hg = 100 g

Enheter mindre enn g:

Milligram1 mg = 0,001 g
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Enheter : Masse