Enheter : Areal
Marihøne 2

Enheter
Areal


Ordbok

Hva er areal ?

m2 Hvis du spør vaktmesteren hvor stort klasserommet ditt er, vil han svare for eksempel "54 kvadratmeter". Den grunnleggende enheten for areal er kvadratmeter.

Enheten kvadratmeter skrives kort som m2. Areal minner deg på at flater er todimensjonale og at du alltid ganger to lengder for å finne et areal, slik som når du finner arealet av et kvadrat.

De andre arealenhetene vi bruker er avledet av kvadratmeter. Forstavelsene forteller nå ikke direkte hvor mye vi må gange eller dele med. Klikk på tallene i høyre kolonne for å få vite hvordan vi tenker her.

Enheter mindre enn m2:

Kvadratdesimeter1 m2 =
Kvadratcentimeter1 m2 =
Kvadratmillimeter1 m2 =

Enheter større enn m2:

Kvadratkilometer 1 km2 =
Mål 1 mål = 1 000 m2
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Enheter : Areal