Enheter : Data
Marihøne 5

Enheter
Data


Ordbok

Vi har behov for å angi størrelsen på datamengder. Vi må f.eks. kunne angi hvor stor plass en bok tar på en harddisk, eller et bilde eller et musikkstykke. Dette har blitt viktig fordi alle slike datamengder kan lagres på samme måte. De kan lagres digitalt. Det vil f.eks. si at foruten at innholdet i en bok kan lages på papir mellom to permer, så kan også innholdet lagres på harddisken på en datamaskin som en lang rekke tegn kodet som 0'er og 1'ere. Det samme gjelder bilder, musikk og video.

100101010001110010001011110000101010100001

Det er en rekke fordeler med at data kan lagres på samme måte. Det betyr at datamaskiner kan brukes til å behandle alle typer innhold, og det betyr at datamengder kan flyttes uten at vi vet hva slags innhold de har, hva slags type det er. Når du leser Vi på Vindusrekka, som du gjør nå, så flyttes tekst, bilder og lyd fra Læringssenterets datamaskin til din datamaskin over Internettet, alt på en standardisert måte.

Den enheten som vanligvis benyttes til å "måle" data er byte. Ofte brukes forstavelsene
Kilo 1000
Mega 1000 000
Giga 1000 000 000

En gigabyte, eller 1Gb, er altså en milliard bytes. En byte består av 8 0'er eller 1'ere. 0 og 1 er de eneste sifrene som brukes i to-tall systemet, det binære tallsystemet.

De fleste som vet litt om dette, er vant til å tenke på en byte som ett tegn, en bokstav. I dag blir det mer og mer vanlig å bruke 2 byte til å lagre ett tegn. På denne måten kan vi lagre flere forskjellige tegn.

Selv om det er vanskelig å tenke seg at en video er lagret som tegn, så har vi nytte av å bruke den samme enheten slik at vi kan ha en felles enhet for data som skal oppbevares og fraktes på samme måte. Du må finne andre kilder til en forklaring av hvordan bilder, lyd og video kan lagres digitalt, og hvordan vi kan beregne størrelsen.

Et regneeksempel

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Enheter : Data