Enheter : Lengde
Marihøne 1

Enheter
Lengde


Ordbok
linjal

Hvis du skal måle hvor langt klasserommet ditt er, bruker du et metermål. Den grunnleggende enheten for lengde er meter.

Enheten meter skrives kort som m.

avis Historien om meter og andre lengdeenheter.

De andre lengdeenhetene vi bruker er alle avledet av meter - enten ved at vi ganger med 10, 100 osv, eller ved at vi deler på 10, 100 osv.

Forstavelsene forteller hvor mye vi må gange eller dele med:

Mil1mil =10 000 m
Kilometer
1km =1000 m
Desimeter
1dm =0,1 m
Centimeter
1cm =0,01 m
Millimeter
1mm =0,001 m

Vi kunne også skrevet tabellen slik:

Mil1m =0,0001 mil
Kilometer
1m =0,001 km
Desimeter
1m =10 dm
Centimeter
1m =100 cm
Millimeter
1m =1000 mm
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Enheter : Lengde