Course Catalog


>Algoritmer

IT 205 - Algoritmer og datastrukturer


Vekttall: 4
Semester/varighet: Høst/1 semester.
Plass i studiet: 2.studieår.
Obligatorisk for det to-årige studiet i informatikk.
Kurstype: Forelesninger, kollokvier, prosjekter.
Pr Uke: 6 timer forelesning, 2 timer kollokvier.
Evaluering: 5 timers skriftlig eksamen med tallkarakter.
Kursansvarlig: Gunnar Misund og Jan Høiberg.
Annet: Kursets hjemmesider.

Mål:
Studentene skal videreutvikle ferdighetene i programmering, med vekt på objektorientering, modularitet og avanserte teknikker. Studentene skal lære klassiske lineære og ikke-lineære teknikker for rask behandling av store datamengder. Studentene skal kunne analysere algoritmer med hensyn til hastighet og plassforbruk, og beherske et vidt spekter av metoder for søking og sortering.

Innhold:
Abstrakte datatyper i Java, rekursjon, generiske datastrukturer, polymorfi, vektorer, lister, stack, køer, trestrukturer, hashtabeller, grafer, algoritmeanalyse, søking, sortering, datahistorikk.

Forkunnskaper:
Programmering i Java og grunnleggende matematisk analyse. Bygger direkte på kursene Objektorientert Programmering og Matematikk I.

Litteratur:
Data Structures & Problem Solving Using Java (Mark Allen Weiss, 1998). Tilleggstoff og oppgaver som legges på skolens datanett.Webmaster: Borre Stenseth
generated: September 11, 2000
___________________