Course Catalog


>Grafisk

IT 208 - Grafisk databehandling


Vekttall: 4
Semester/varighet: Vår og Høst / 1 semester
Plass i studiet: 2/3.studieår
Obligatorisk for opptak til hovedfag. Kan tas som valgfag
Kurstype: Veiledning, laboratoriearbeid
Pr Uke: Forelesninger og veiledning etter behov.
Evaluering: 4 timers skriftlig eksamen med tallkarakter og 1-2 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Kursansvarlig: Børre Stenseth
Annet: Faglærers sider for kurset

Mål:
Studentene skal få forståelse av og praktisk erfaring med: programmering av 2D og 3D grafikk. Spesielt skal studentene bli kjent med funksjonaliteten i en omfattende grafisk pakke, og det teoretiske fundamentet som ligger til grunn for 3D grafikk.

Innhold:
Programmering i VC++ for MS. Programmering mot en grafisk pakke: OpenGL. Transformasjoner, perspektiv,teksturer, materialegenskaper, lyssetting, optimalisering. Modellering av 3D former.

Forkunnskaper:
Programmering i C++ og grunnleggende matematisk analyse. Det vil bli gitte en kort innføring i C, og C++.

Litteratur:

  • Kursets hjemmeside: http://tor.hiof.no/~borres/publish/
  • Neider et. al.: OpenGL Programming Guide.
  • En grunnleggende bok i grafisk databehandling, angis av faglærer.
  • Tilleggstoff og oppgaver som legges på skolens datanett.Webmaster: Borre Stenseth
generated: September 11, 2000
___________________