Course Catalog


>Grafisk

Grafisk databehandling

Kurskode:

IT 208

Vekttall:

4

Semester/varighet:

Vår og Høst / 1 semester

Plass i studiet:

2/3.studieår

Obligatorisk/valgfag:

Obligatorisk for opptak til hovedfag. Kan tas som valgfag

Kurstype:

Veiledning, laboratoriearbeid

Timer pr uke:

Forelesninger og veiledning etter behov.

Mål:

Studentene skal få forståelse av og praktisk erfaring med: programmering av 2D og 3D grafikk. Spesielt skal studentene bli kjent med funksjonaliteten i en omfattende grafisk pakke, og det teoretiske fundamentet som ligger til grunn for 3D grafikk.

Innhold:

Programmering i VC++ for MS. Programmering mot en grafisk pakke: OpenGL. Transformasjoner, perspektiv,teksturer, materialegenskaper, lyssetting, optimalisering. Modellering av 3D former.

Forkunnskaper:

Programmering i C++ og grunnleggende matematisk analyse. Det vil bli gitte en kort innføring i C, og C++.

Litteratur:

  • Kursets hjemmeside: http://tor.hiof.no/~borres/publish/
  • Neider et. al.: OpenGL Programming Guide.
  • En grunnleggende bok i grafisk databehandling, angis av faglærer.
  • Tilleggstoff og oppgaver som legges på skolens datanett.

Evaluering:

4 timers skriftlig eksamen med tallkarakter og 1-2 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kursansvarlig:

Børre Stenseth

Annet:

Faglærers sider for kurset

Dato:

Februar 2000Webmaster: Borre Stenseth
generated: September 11, 2000
___________________