Algoritmer og datastrukturer

Emnet er flyttet til Canvas.

Eksamen fra 03.01.2020 med løsningsforslag finner du her.

Jan Høiberg