Halvdags arbeidsseminar

Forskningssamarbeid mellom Sykehuset Østfold og IKT-miljøet ved Høgskolen i Østfold

Tid:  Tirsdag 21. mars 2017, kl 08:30 -- 11:30
Sted:  Seminarrom F1-060, Høgskolesenteret på Remmen, Halden

Formålet med dette seminaret er å gjøre Sykehuset Østfold bedre kjent med forskningen og fagmiljøet innen IKT ved Høgskolen i Østfold, for å legge grunnlaget for fremtidig forskningssamarbeid.

Det vil bli gitt en generell presentasjon av IKT-forskning og -studier ved Høgskolen, etterfulgt av presentasjoner av noen utvalgte forskningsprosjekter med relevans for evt. forskningssamarbeid. Det er rom for diskusjoner og innspill mellom presentasjonene.

Det er kaffe og te tilgjengelig i møterommet vårt fra kl 08:15. En enkel lunch vil bli servert ca kl 11:00.

Deltagere

Sykehuset Østfold

 • Waleed Ghanima, forskningssjef
 • Anette Siebenhertz, avdelingssjef avdeling for sykepleie
 • Bengt Thomson, avdelingssjef IKT-avdelingen
 • Veronika Kruge Solberg, avdelingssjef avdeling for klinisk IKT
 • Rune Kristiansen, rådgiver klinisk IKT
 • Andreas Rekvin, rådgiver forskningsavdelingen
 • Jonas Bergan, rådgiver forskningsavdelingen
 • Lise Aagaard Sørby, rådgiver forskningsavdelingen

Høgskolen i Østfold, Avdeling for informasjonsteknologi

 • Harald Holene, dekan
 • Øystein Haugen, professor
 • Susanne Koch Stigberg, PhD-stipendiat
 • Cathrine Linnes, førstemanuensis
 • Roland Olsson, forsteamanuensis
 • Klaudia Carcani, PhD-stipendiat
 • Jan Høiberg, FoU-leder

Program

 1. Velkommen, presentasjonsrunde

 2. Jan Høiberg: "Forskning og studier innen IKT ved Høgskolen i Østfold"

 3. Roland Olsson: "Machine Learning for Medical Datasets"

 4. Klaudia Carcani: "Technology in cognitive rehabilitation: Using co-design to support process dynamics and patients' empowerment"

 5. Susanne Koch Stigberg: "Research in mobile interaction design. How will we control our phones in the future?"

 6. Øystein Haugen: "Cyber-physical systems, descriptions and variability"

 7. Plenumsdiskusjon: Oppsummering av dagen, veien videre