Hjem > Databaser2003 > Forelesninger

JDBC-Å koble Microsoft SQL Server mot web

For å kunne kjøre programmer med JDBC må man ha lastet ned microsoft sin jdbc-pakke.
Pakken er installert og i orden på skolens maskiner.
Sun har også en pakke, men denne er ikke regnet som stabil.

Kom i gang

Hvilke pakker trengs for databasehåndtering?
  import java.sql.*;
  import com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver;
 
Hvordan lager man en connection, og kobler seg til?
  Class.forName("com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver");

  Connection connect = DriverManager.getConnection("jdbc:microsoft:sqlserver://eir.hiof.no:1433","brukernavn","passord");
 
Hvordan henter man ut informasjon om databasesystemet man er koblet til?
   DatabaseMetaData meta = connect.getMetaData();
   System.out.println("\nDriver Information");
   System.out.println("Driver Name: " + meta.getDriverName());
   System.out.println("Driver Version: " + meta.getDriverVersion());
   System.out.println("\nDatabase Information ");
   System.out.println("Database Name: " + meta.getDatabaseProductName());
   System.out.println("Database Version: "+ meta.getDatabaseProductVersion());
 
Hvordan henter man data fra databasen?
  Statement sQuery = connect.createStatement();
  ResultSet r = sQuery.executeQuery("select * from jdbcTest");

  while(r.next())
  {
   String id = r.getString("id");
   String navn = r.getString("navn");
   System.out.println(id + ": " + navn);
  }
  r.close();
  connect.close();
 

Problemer med CLASSPATH?

Sjekk om disse er med:
.
C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\newfire\classes;
C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\msbase.jar;
C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\mssqlserver.jar;
C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\msutil.jar
 

Kjekt å vite om porter og connections

Alle oppkoblinger har en ConnectionString som man må bruke når man kobler seg til en database.
På de ulike databasesystemer ser denne strengen ulik ut, og de bruker dessuten forskjellige portnumre.
Portnummer spesifiseres etter navnet på databaseserveren i strengen.
NB! Noen databaseservere er satt opp med et annet portnummer, enn det som er standard. Dette kan man i tilfelle få opplyst hos den lokale databaseadministratoren.

Her følger en liste med ConnectionStrings og tilhørende portnumre:
Databasesystem ConnectionString Portnummer
Microsoft SQL Server jdbc:microsoft:sqlserver://servernavn:1433 1433
Oracle jdbc:oracle:thin:@servernavn:1521:orcl 1521
Postgres jdbc:postgresql://servernavn:5432/databasenavn 5432
MySQL jdbc:mysql://servernavn:3306/databasenavn 3306
Hjem > Databaser2003 > Forelesninger