Innføring i programmering med C++/CLI

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\My Documents\Operativsystemer\Innføring CPP\

Innledning

Dette er et innføringskurs i programmering i C++ med Microsoft Visual Studio 2017.

Kurset gir et grunnlag til å komme i gang med å lage C++ programmer i Visual Studio.

 

·         Kurset bygger på forkunnskaper i programmering, helst C og Java.

 

Kurset omfatter konsollprogrammering med C++/CLI.

 

CLI (Common Language Infrastructure) er en spesifikasjon som beskriver kode

og kjøre omgivelser i Microsoft .NET Framework.

 

C++/CLI er en språkspesifikasjon laget av Microsoft.

Hensikten med C++/CLI er å forenkle eldre C++ syntaks.

 

Om programmering i C++ i Visual Studio

I Microsoft Visual Studio kan man lage programmer i C++ i flere utviklingsmiljøer

 

1.     ATL

2.     Win32

3.     MFC

4.     CLR

 

ATL (Active Template Library) er et sett med C++ klasser som kan brukes til

å lage COM objekter. COM står for Component Object Model.

 

Win32 API er et gammelt C-basert utviklingsmiljø for å lage Windows programmer.

Win32 API har vært i bruk siden Windows 1.0 (1985).

 

MFC (Microsoft Foundation Classes) er et bibliotek som benyttes til å utvikle

Windows programmer i C++. MFC pakker deler av Windows API inn i C++ klasser.

Programutviklere kan bygge sine Windows programmer på disse klassene.

Første versjon av MFC kom i 1993.

 

CLR er en komponent i Microsoft .NET og kom samtidig med .NET (2002).

CLR gir en moderne måte å programmere i C++ på som likner Java.

I dette kurset skal vi derfor benytte CLR.

 

Om CLR

.NET Framework består av CLR (Common Language Runtime) og et bibliotek med klasser

som heter Framework Class Library.

 

CLR består av en virtuell maskin som tar seg av å kjøre programmer som er laget for

.NET Framework. Denne virtuelle maskinen har sitt eget instruksjonssett som kalles CIL

(Common Intermediate Language) som alle programmer i alle .NET språk blir oversatt til.

Dette medfører at forskjellige språk kan benyttes og samarbeide i et og samme program.

 

For at forskjellige språk skal kunne samarbeide er det ikke nok at de transformeres til CIL.

Språkene må også bruke samme datatyper. Derfor definerer CLR et felles system for

datatyper som kalles CTS (Common Type System). CTS beskriver hvordan klasser og

datatyper skal representeres.

 

CLR definerer en plattform for alle .NET programmer uansett hvilket språk de er skrevet i

og uansett hvilken maskin de kjøres på.

 

CLR gir viktige tjenester når det gjelder sikkerhet, minnebehandling og exceptions.

CLR gir støtte for garbage collection og koordinasjon.

 

CLR tilbyr ved disse egenskapene et utviklingsmiljø som reduserer vanlige programfeil

og øker produktiviteten for programmerere.

 


Einar Krogh

Sist endret: 16. mai 2017